Kurs instruktorów wrotkarstwa

, 27 paź 2009 o 17:13

Polski Związek Sportów Wrotkarskich zaprasza na kurs instruktorski z wrotkarstwa.

1.Termin – 13-15.11.2009; 27-29.11.2009 ; 11-13.12.2009
2.Miejsce – Konstancin Jeziorna, Słomczyn ( okolice Warszawy)
3.Koszt – 900zł od uczestnika. Uczestnicy mają zapewnione zakwaterowanie i wyżywienie ( śniadanie + obiadokolacja), w cenę kursu wliczona jest także opłata za wydanie legitymacji instruktorskiej.
4.Szkolenie będzie obejmować zagadnienia z jazdy szybkiej, jazdy agresywnej, hokeja i slalomu.
5.Dokumenty niezbędne do zakwalifikowania na kurs:
– kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej ( oryginał do wglądu)
– ksero dowodu osobistego
– zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do udziału w zajęciach treningowych
– ksero zaświadczenia o ukończeniu kursu ogólnego bądź dyplom ukończenia AWF
– 2 fotografie o wymiarach 3,5×4,5cm
– wypełniony wniosek o przyjęcie na kurs
– dowód wpłaty
6.Osoby nie mające ukończonego kursu ogólnego będą miały możliwość jego ukończenia w Wyższej Szkole Trenerów Sportu w Warszawie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Legitymacje instruktorskie zostaną wydane dopiero po ukończeniu obu kursów i zdaniu egzaminów.
7.Liczba miejsc dla uczestników jest ograniczona, w przypadku większej ilości niż 40 będzie decydować kolejność zgłoszeń. Za zgłoszenie uznaje się przesłanie wypełnionej ankiety i wniesienie opłaty na konto PZSW. Wszystkie dokumenty należy dostarczyć do PZSW przed rozpoczęciem kursu. Ankieta może zostać podpisana przez uczestnika przed rozpoczęciem kursu.
8.Wpłat należy dokonywać na adres: Polski Związek Sportów Wrotkarskich, ul. Inspektowa 1 pok 109, 02-711 Warszawa, BPH PBK S.A. Warszawa Nr 28 1060 0076 0000 4021 4000 0229 z dopiskiem „za kurs instruktorski” oraz imieniem i nazwiskiem osoby, za którą będzie dokonywana wpłata
9.Zgłoszenia na kurs wyłącznie mailem na adres biuro@pzsw.waw.pl lub roller-skating-pl-fed@wp.pl

Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Kategorie : Informacje


Brak komentarzy.

Zostaw komentarz

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.